Оператор компьютерной верстки

Оператор верстатів з програмним керуванням

Верстатник широкого профілю

Слюсар з ремонту автомобілів

Слюсар-ремонтник

Касир в банку

Палітурник

Друкар офсетного плоского друкування

Електромеханік з ремонту та обслуговуванню ЕОМ

Сіренко Анастасія
Проводить засідання старостату, представляє інтереси учнів на рівні педагогічного колективу, залучає учнів до проведення профорієнтаційної роботи.
Дворницький Данііл
Організовує активну діяльність щодо охорони природи, озеленення приміщень, прибирання території центру.
Мікула Вадим
Здіснює контроль за підсумками навчальних досягнень учнів,бере участь в організації та проведенні пізнавальних заходів, звітує перед Радою про участь учнів центру в олімпіадах.
Міненко Богдана
Сприяє підготовці та проведенню культурно-масових заходів центру,, сприяє участі у конкурсах та виставках, працює над оформленням приміщень до тематичних свят.
Буряк Руслан
Сприяє розвитку фізичної культури учнів, організовує змагання між групами, допомагає у підготовці та проведенні районних змагань.
Чан Тхі Лілія
Сприяє підвищенню дисципліни та порядку в центрі, бере участь у: контролі за станом відвідування учнями навчальних занять.
Фролов Андрій
Керує роботою редколегіями колективів по випуску стіннівок, тематичних газет, конкурсів плакатів, малюнків тощо.
Президент учнівського самоврядування
  Клименко Альбіна

Завданням учнівського самоврядування є залучення учнів до активної урочної та позаурочної діяльності, сприяння творчої ініціативи
Директор           dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Бухгалтерія        buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Відділ кадрів    vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Метод. кабінет   mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня      pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Copyright © 2013 by 
ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved
Телефон:    738-42-63
Робота учнівського самоврядування сприяє стимулюванню учнів до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації, формування життєво-необхідних знань, умінь і навичок та відмову від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.