ДНЗ
"Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"
Учнівське самоврядування
Робота учнівського самоврядування сприяє стимулюванню учнів до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації, формування життєво-необхідних знань, умінь і навичок та відмову від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.
Президент учнівського самоврядування

                        Ніщеглод Євген
Завданням учнівського самоврядування є залучення учнів до активної урочної та позаурочної діяльності, сприяння творчої ініціативи

Голова старостату


Заболотний Максим

Проводить засідання старостату, представляє інтереси учнів на рівні педагогічного колективу, залучає учнів до проведення профорієнтаційної роботи.Комітет з питань навчання

Гордієнко Ілля

Здіснює контроль за підсумками навчальних досягнень учнів,бере участь в організації та проведенні пізнавальних заходів, звітує перед Радою про участь учнів центру в олімпіадах.
Комітет за питань  екології


Симітко Роман

Проводить засідання старостату, представляє інтереси учнів на рівні педагогічного колективу, залучає учнів до проведення профорієнтаційної роботи.Гурткова робота


Животкова Емілі

Сприяє підготовці та проведенню культурно-масових заходів центру,, сприяє участі у конкурсах та виставках, працює над оформленням приміщень до тематичних свят.
Комітет із зв'язків з громадськістю

Половинник Ванесса

Займається діяльністю, спрямованою на досягнення взаємопорозуміння та згоди між навчальними групами на основі цілеспрямованого формування громадської думки та управління нею.Комітет з питань спорту та здорового способу життя

Бодиль Дмитро

Сприяє розвитку фізичної культури учнів, організовує змагання між групами, допомагає у підготовці та проведенні районних змагань.
Голова редакційно-художнього комітету

Кузнецов Роман

Керує роботою редколегіями колективів по випуску стіннівок, тематичних газет, конкурсів плакатів, малюнків тощо.


Рада з питань правопорушень та правової культури


Пилипенко Софія

Сприяє підвищенню дисципліни та порядку в центрі, бере участь у: контролі за станом відвідування учнями навчальних занять.
Директор: dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Бухгалтерія: buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Метод. кабінет: mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня: pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Відділ кадрів: vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Телефон секретаря: (057) 738-42-63

Copyright © 2013 by 

ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved