ДНЗ
"Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"
Дуальна освіта

Основне завдання дуальної форми навчання є усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розрив між теорією і практикою, освітою й виробництвом, та підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів із урахуванням вимог роботодавців у рамках нових організаційно-відмінних форм навчання.

Теоретична частина підготовки фахівця проходить на базі освітньої установи, а практична — на робочому місці. Студенти поєднують навчання та стажування на підприємстві. При цьому підприємства здійснюють замовлення освітнім установам на конкретну кількість фахівців певної спеціальності, працедавці беруть участь у формування навчальної програми. Зі свого боку роботодавці можуть мати різні форми співучасті у підготовці фахівців — повністю оплачують навчання; закуповують необхідне обладнання; покривають всі видатки, пов'язані з процесом їх виробничого навчання; виплачують грошові винагороди учням за використання їхньої праці тощо.
Перелік професій та роботодавців, що надали згоду на впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес з конкретних професій у 2020/2021 н. р.


Назва навчального закладу

Професія

Роботодавці, що надали згоди на співпраці1ДНЗ "Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"8251
"Друкар офсетного плоского друкування"

ТОВ Компанія "РАПІД-ПРЕС"

ПРАТ "Харківська книжкова фабрика "глобус" КП ДАК "Укрвидавполіграфія"

Приватне підприємство "Юнісофт"
2
ДНЗ "Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"
8211
"Верстатник широкого профілю"

Державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД""

Державне підприємство "Харківськй приладобудівний завод ім. Шевченко"

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство

Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар"

Директор: dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Бухгалтерія: buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Метод. кабінет: mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня: pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Відділ кадрів: vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Телефон секретаря: (057) 738-42-63

Copyright © 2013 by 

ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved