ДНЗ
"Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"

БІБЛІОТЕЧНА РОБОТАНОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ  ВИКЛАДАЧІВ
ТА МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Закони України
"Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII
"Про професійно-технічну освіту" від 10.02.1998 № 103/98-ВР
"Про професійний розвиток працівників" від 12.01.2012 № 4312-VI

Укази Президента України
"Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" від 12.01.2015 № 5/2015
"Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки" від 13.10.2015         № 580/2015
"
Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" від 30.09.2019 №722/2019

Постанови Кабінету міністрів України
"Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (в  редакції постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 533)
"Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" від 23.11.2011 № 1392
"Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти" від 17.08.2002 № 1135
"Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад" від 05.08.1998 № 1240
"Про встановлення розміру доплати за окреми види педагогічної діяльності" від 25.08.2004 № 1096
"Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти" від 17.08.2002 № 1135
"Про затвердження Національної рамки кваліфікацій" від 23.11.2011 № 1341
"Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад" від 05.08.1998 № 1240
"Про встановлення розміру доплати за окреми види педагогічної діяльності" від 25.08.2004 № 1096

Накази Міністерства освіти і науки України
"Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти" від14.08.2013 № 1176
"Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти" від 21.08.2013 № 1222
"Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів" від 17.06.2013 № 772
"Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" від 06.10.2010 № 930
"Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15.04.1993   № 102
"Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти" від14.08.2013 № 1176
"Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" від 15.04.1993   № 102
"Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти" від від 25.09.2020 № 2205


Листи Міністерства освіти і науки України
"Щодо застосування державної мови" від 07.10.2016 № 1/9-542
"Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя" від 05.12.2014 № 1/9-630
"Про організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів" від 28.11.2008 № 1/9-770


Директор: dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Бухгалтерія: buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Метод. кабінет: mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня: pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Відділ кадрів: vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Телефон секретаря: (057) 738-42-63
Copyright © 2013 by 
ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved