ДНЗ
"Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"
ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА
Методична робота соціально-психологічної служби
Соціально-психологічна служба – це спільна діяльність практичного психолога та соціального педагога.
Ми прагнемо, щоб наш центр був острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб його учні на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу - розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі.
Метою нашої роботи є сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, формування життєво-необхідних знань, умінь і навичок та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.
Соціальний педагог
Бондаренко Лілія Михайлівна

Освіта:  Національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Українська інженерно-педагогічна академія


Величайшая польза, которую можно извлечь из жизни, – потратить её на дело, которое переживёт нас.     
                                                                                                        Блез  Паскаль

Практичний психолог
Шуть Карина
Володимирівна


Освіта:  Національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди


Все можливе, на неможливе просто потрібно більше часу!

Діагностична робота. Діагностична робота включає в себе розпізнавання та оцінку якостей, особливостей і станів учня, вивчення особистісних особливостей та соціально-побутових умов життя дітей, сім’ї, соціального оточення, виявлення позитивних і негативних впливів, проблем, а також умов, необхідних для допомоги. Виявлення обдарованих учнів їх схильностей та можливостей розвитку особистості.Профілактична робота. Профілактична робота це система заходів соціально-психологічного виховання, спрямованого на створення оптимальної соціальної ситуації розвитку учнів. Соціально-педагогічна профілактика спрямована на зміну різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів і умов соціального виховання або перебудову їх взаємодії. З учнями систематично проводиться профілактика шкідливих звичок, негативний соціальних явищ та асоціальної поведінки учнів, робота з учнями «групи ризику».


Консультативна робота. Консультування це - професійна допомога учням, учителям, батькам, іншим особам, які займаються вихованням дитини. Консультативна робота - це надання порад, рекомендацій учням, батькам, вчителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога та психолога центру.
Консультації можуть бути індивідуальними та груповими; разовими, короткочасними, тривалими; просвітницько-рекомендаційними, психологічними.

Корекційно-відновлювальна робота одним із завданнь соціально-психологічної служби центру є сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку, у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі психолого-педагогічного вивчення, у профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини.


Викладачі теоретичного навчання


Директор: dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Бухгалтерія: buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Метод. кабінет: mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня: pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Відділ кадрів: vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Телефон секретаря: (057) 738-42-63

Copyright © 2013 by 

ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved