ДНЗ
"Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"Прийом учнів на підготовку робітників високого рівня кваліфікації з технологічно-складних наукоємних професій і спеціальностей з отриманням високих робітничих розрядів з терміном навчання 1 рік.

Після закінчення навчання на ІІ ступені атестаційного рівня за конкурсним відбором учні можуть продовжити навчання на ІІ курсі (ІІІ ступінь) атестаційного рівня з отриманням підвищених розрядів з професій кваліфікованого робітника і спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у сфері вищої освіти за інтегрованим навчальним планом:

На основі повної загальної середньої освіти за професією 8251 «Друкар офсетного плоского друкування (ІІ ступінь), термін навчання 1 рік з продовженням навчання на ІІІ ступені за спеціальністю 5.05150101 «Друкарське виробництво» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання 1 рік 8 місяців.

На основі базової загальної середньої освіти з професії «Друкар офсетного плоского друкування, 7223 налагоджувальник поліграфічного устаткування» (ІІ ступінь) термін навчання 3 роки з продовженням навчання на ІІІ ступені за спеціальністю 5.05150101 «Друкарське виробництво» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст. Термін навчання 1 рік 8 місяців.

На основі повної загальної середньої освіти за професією 4112 «Оператор комп’ютерної верстки» (ІІ ступінь), термін навчання 1 рік з продовженням навчання на ІІІ ступені за спеціальністю 5.05150103 «Комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Термін навчання 2 роки.

Випускники нашого навчального закладу можуть продовжити навчання у Вищих навчальних закладах:
Харківський Національний університет радіоелектроніки,
Українська Інженерно-педагогічна академія, з якими наш навчальний заклад має договори про співпрацю.
Українська академія друкарства.


Директор: dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Бухгалтерія: buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Метод. кабінет: mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня: pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Відділ кадрів: vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Телефон секретаря: (057) 738-42-63

Copyright © 2013 by 

ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved