Прийом до ДНЗ «ХРЦПОМТМ» здійснює приймальна комісія. Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ХРЦПОПМТМ». Наказом по навчальному закладу визначається та затверджується персональний склад комісії. Порядок роботи приймальної комісії: з 8:30 до 17:00 щодня, крім неділі, святкових та неробочих днів.
   Приймальна комісія:
- організовує прийом заяв та документів;
- проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
- приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «ХРЦПОПМТМ», оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;
- організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з
урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
- вирішує інші питання, пов'язані з прийомом вступників на навчання.
   Правила прийому до ДНЗ «ХРЦПОПМТМ» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, офіційний сайт та інформаційні
стенди.
  ДНЗ «ХРЦПОПМТМ» у 2020 році здійснює прийом учнів за наступними професіями і спеціальностями:
   Центр приймає на навчання на перший курс осіб, які здобули повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
   Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує заклад освіти.
Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом № 560.
   Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються Порядком прийому для здобуття фахової передвищої та професійно-технічної освіти осіб та наказом № 697.
Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно- технічного навчального закладу із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:
- документ про освіту (оригінал);
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
- 6 фотокарток розміром 3x4 см;
- паспорт (ксерокопія) або свідоцтво про народження (оригінал + ксерокопія - 3 примірника);
- довідка з місця проживання;
- ідентифікаційний код (ксерокопія - 3 примірника)
Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ять днів до початку занять.
ДНЗ
"Харківський регіональний центр професійної освіти
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування"
ЗНО
ВСТУПНА КАМПАНІЯ


ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Для навчання у нашому центрі для учнів створені всі необхідні  і комфортні умови.
      Ми виконуємо всі умови, що нам диктує Кабінет Міністрів України і міністерство освіти і науки України.
- Учні отримують стипендію у розмірі 490 грн. За активну участь у громадському житті навчального закладу, художній самодіяльності, спортивних досягненнях може бути призначатись премія.
-  За якісне і успішне навчання учням призначається підвищена на 45,5 % стипендія.
      Особливою увагою і піклуванням у нас охоплені учні соціального контингенту: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, їм виплачується стипендія у розмірі 1180 грн. та кошти на харчування.
       Для учнів з особливими потребами, а ще учні, що мають вади слуху і навчаються у нас з року в рік надається додаткова виплата соціальної стипендії у розмірі 50% мінімальної академічної стипендії (245 грн.).
      У ДНЗ "Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування" працюють гуртки художної самодіяльності та спортивні секції.

 

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

Прийом до ДНЗ «ХРЦПОМТМ» здійснює приймальна комісія.
Очолює приймальну комісію директор ДНЗ «ХРЦПОПМТМ».
Наказом по навчальному закладу визначається та затверджується персональний склад комісії. Порядок роботи приймальної комісії: з 8:30 до 17:00 щодня, крім неділі, святкових та неробочих днів.

 
 

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно- технічного навчального закладу із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають...

 
 

МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР

Вимоги до рівня освіти вступників
Центр приймає на навчання на перший курс осіб, які здобули повну
загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

 
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
 

Педагогічний  та учнівський  колектив ДНЗ «Харківський регіональний центр професфійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування» протягом навчального року  проводить  профорієнтаційну роботу у  загальноосвітніх навчальних  закладах Московського району, міста Харкова та області. За графіком здійснюється відвідування  ЗОШ. Відвідали всі школи Московського району, попередньо узгодивши час та дату проведення профорієнтації  з адміністрацією шкіл. Проаналізувавши навчальні заклади в районах Харківської області, звідки  до нас на навчання  прийшли учні, педагоги закладу здійснили  виїзні профорієнтаційні заходи, охопивши школи  Харківського, Дергачівського, Балакіївського, Зміївського, Краснокутського районів та побували у  школах районних центрів. 
Педагогічний колектив Поліграфічного центру тісно співпрацює у напрямку  профорієнтації та укладено угоди  про  співпрацю з:
Комунальний заклад «Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей зі  зниженим  слухом» Харківської  обласної ради.
Спеціальна загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа-інтернат № 8 для  дітей  з наслідками поліомієліту та  церебральними паралічами Харківської обласної ради.
Харківська гімназія № 43 Харківської  міської  ради  Харківської області.
Харківська ЗОШ № 26 Харківської  міської  ради  Харківської області.
Харківська ЗОШ № 97 Харківської  міської  ради  Харківської області.
Харківська ЗОШ № 97 Харківської  міської  ради  Харківської області.
Харківська ЗОШ № 56 Харківської  міської  ради  Харківської області.
Фонд соціального захисту інвалідів Харківське обласне відділення активно сприяє у  проведенні  профорієнтаційної роботи серед  осіб з  особливими потребами м. Харкова, а саме  дітей з вадами слуху та фізичними вадами.
ДНЗ «Харківський поліграфічний центр ПТО» відповідно  до Договорів та планів спільних дій тісно співпрацює у напрямку профорієнтаційної роботи з Харківським національним  університетом радіоелектроніки, Українською  інженерно-педагогічною академією та Українською академією друкарства.
Особлива увага  адміністрації центру приділяється взаємозв’язку  Центру з Харківським державним професійно-педагогічним коледжем імені  В. І. Вернадського,  Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди.
На базі Поліграфічного центру проведено Дні відкритих дверей для учнів-випускників  10, 11, 12 класів двох спеціалізованих шкіл,  учнів-випускників  9, 10, 11,  класів ЗОШ міста Харкова. Педагогічний колектив ознайомлює майбутніх абітурієнтів з історією та досягненнями Центру. Учням обов’язково  демонструються фільми про наш заклад освіти. Показується робота  виробничих майстерень та майстер-клас у майстерні палітурників.
Сподіваємося, що проведені заходи  дадуть змогу  здійснити  якісний набір учнів на  наступний  навчальний рік.
Педагоги Центру взяли участь у роботі:
Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта Слобожанщини»,
Ярмарку професій, що  проводився на базі  КЗ «ПДЮТ «ІСТОК», за сприяння Харківського міського  центру зайнятості,  Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди,  взяли участь у студентсько-промисловому форумі «Ярмарок вакансій ХАІ - 2019».

Директор: dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Бухгалтерія: buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Метод. кабінет: mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня: pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Відділ кадрів: vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua

Телефон секретаря: (057) 738-42-63

Copyright © 2013 by 

ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved