Оператор компьютерной верстки

Оператор верстатів з програмним керуванням

Верстатник широкого профілю

Слюсар з ремонту автомобілів

Слюсар-ремонтник

Касир в банку

Палітурник

Друкар офсетного плоского друкування

Електромеханік з ремонту та обслуговуванню ЕОМ

Співпраця з Фондом захисту інвалідів
ДНЗ «Харківський поліграфічний  центр ПТО» - один із небагатьох сучасних навчальних закладів, який вже не перший рік  надає освітні  послуги інвалідам та  особам з  особливими потребами.
     Давня дружба та тісна співпраця єднають ДНЗ «Харківський поліграфічний центр ПТО» та  Харківське обласне відділення «Фонду соціального захисту інвалідів». 
     Час, складна економічна ситуація в країні,   нестабільність та  низьке матеріальне забезпечення спонукають  дітей - інвалідів та  їх батьків до   пошуку навчального закладу, де б дитина - інвалід  змогла здобути   професію, відповідно до своїх фізичних здібностей та у подальшому реалізувати набуті   уміння та навички.  Відповідно до Законів України Поліграфічний центр здійснює в установленому порядку перепідготовку осіб з  особливими потребами.
    Серед професій, які пропонує поліграфічний центр дітям - інвалідам та особам з особливими потребами,  особливою популярністю користується  професія «Оператор комп’ютерної верстки,  палітурник».  Ця професія має певні переваги: нею можуть оволодівати інваліди з різними  вадами фізичного розвитку, професія користується попитом на ринку праці та у подальшому дає можливість   працевлаштуватися на поліграфічних підприємствах  м. Харкова та  України.
     Отже, одними із головних  законів України,  яким керується у своїй роботі навчальний  заклад є  Закон України  «Про  основи  соціальної захищеності  інвалідів  в Україні», який передбачає  надання освітніх послуг, професійної підготовки, працевлаштування, матеріально, соціально - побутових послуг  і медичного забезпечення інвалідів. Разом з тим  адміністрацією підібрані і опрацьовані нормативно - правові документи, які сприяють ефективній організації  роботи з дітьми - інвалідами в навчальному закладі, а саме: заходів,  спрямованих на  адаптування в учнівському  колективі, досягнення високого рівня самореалізації, підготовку дітей - інвалідів до самостійного життя в суспільстві, створення сприятливих умов для навчання та їх гармонійного розвитку, формування професійної і особистісної компетентності  випускників - інвалідів. Харківське обласне відділення бере участь у розробці та вдосконаленні законодавства у сфері соціального захисту інвалідів та надає інформаційно-консультаційні послуги інвалідам і підприємствам з питань, що належать до його компетенції.
Спільна діяльність з громадськими організаціями
Тісна співпраця Поліграфічного центру з громадськими організаціями,  наркологічним кабінетом та службою у справах дітей Московського району, дитячим центром "Компас" Харківського міського благодійного фонду "Благо", громадською організацією "За здоровий спосіб життя" а також з Харківським обласним відділенням Всеукраїнської благодійної організації "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД", щодо профілактичних бесід спрямованих на здоровий спосіб життя.
Організація роботи класних керівників   та майстрів в/н
Методична комісія класних керівників складається із 6 викладачів та 16 майстрів в/н. Очолює методичну комісію викладач математики Картавих Тетяна Олександрівна.
Цьогорічне планування виховної роботи у групах передбачає проведення заходів, спрямованих на реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Таким чином основна кількість заходів, що будуть проводитися у групах якраз і спрямована на  реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді: це проведення відкритих виховних годин, проектна діяльність керівників груп,  проведення круглих столів, диспутів,  створення мультимедійних презентацій.
- Розвиток пізнавальних інтересів;
- Формування комунікативних якостей;
- Виховання самодисципліни;
- Розвиток творчих здібностей;
- Корекція поведінки, робота з важковиховуваними учнями, учнями з аддиктивною поведінкою;
- Вихід з кризових ситуацій, допомога учням з вадами здоров’я;
- Робота з обдарованими учнями;
- Вивчення індивідуальних особливостей, специфіки умов і процесу їх розвитку;
- Встановлення міжособистістних відносин з кожною дитиною;
- Взаємодія з батьками, адміністрацією,  соціально-психологічною службою навчального закладу з метою проектування індивідуальної траєкторії розвитку учня, педагогічної підтримки суспільно-корисних  ініціатив учнів, корекції відхилень в інтелектуальному, моральному фізичному  становленні учнів;
- Діагностика результатів навчання, виховання, розвитку кожної особистості учня, облік їх особистих досягнень.
Золоті правила класного керівника
1.Бути  особистістю, до якої  учні тягнутимуться.
2.Вчитель повинен викликати  любов і повагу учнів до себе. А це можливо, коли він сам любить, поважає та піклується про кожну дитину, й у стосунках з нею чесний і відвертий.
3.У вчителя не має бути улюбленців, тоді  дитина прислухатиметься до порад такого вчителя,  виконуватиме його прохання, ділитиметься з ним найпотаємнішим.
4.Учитель має бути веселим, жартами підтримувати і  заохочувати позитивне. Це  наближає його до дітей і зберігає його серце та нерви у порядку.
5.Вчитель повинен правильно використовувати свій час,  щоб поповнювати запас енергії завдяки природі, мистецтву.
6.Вчителю слід завжди бути  доброзичливим. . Немає  в дитині нічого такого, що  вимагало б жорстокості. Зло перемагають добром, любов’ю. 7.Вчитель повинен бажати дитині лише добра, виховувати в неї добро своїми власними вчинками, і вона  відповість тим самим.
8.Учителю варто читати  більше наукової літератури. З такою людиною дітям  завжди цікаво.
9.Завдання вчителя, як особистості: «знайди себе в собі», підкори  себе собі, оволодіти собою і допомогти дітям зробити те саме.
10.Учитель повинен володіти мистецтвом індивідуальних бесід з дитиною, вміти вислухати її, підтримати в ній вогник самоповаги.
11.Класний керівник має створити доброзичливий учнівський  колектив, в якому кожна дитина пам’ятає, що  поруч з нею  людина,  з інтересами якої треба рахуватися.
12.Педагог має бути річкою, в якій зливається гаряче серце й хороший розум, не  допускати поспішних,  непродуманих рішень, не залежати від настрою.
13.Вчителю слід дорожити довір’ям дитини,  любити її, захищати, поважати її почуття. Тоді між учителем і дітьми скрадатимуться доброзичливі, щирі стосунки. Педагог повинен берегти найвище благо: людську гордість, недоторканість особистості, гідність дитини.
14.Вчителю необхідно виховувати у  дітей самодисципліну, боротися  з лінощами. Разом з батьками добиватися того, щоб дитина сама себе обслуговувала. Діти повинні розуміти,  що навчання у школі - це їхня найважливіша робота.
Основні  напрямки індивідуальної роботи з  учнями:
ВИХОВНА РОБОТА
Заступник директора з виховної роботи
Моісеєнко
Світлана Вікторівна
"Патріотичне виховання це - сфера духовного життя, яка  проникає в усе, пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина, яка формується»
В. Сухомлинський
Виховна тема:
«Якісне оновлення змісту, форм і методів виховання на основі впровадження нових передових  технологій»
Основні напрями виховної роботи:
«Виникає нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та молоді - формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей».
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Структура виховної роботи
Спільна діяльність з громадськими організаціями - це  формування позитивної  мотивації на здоровий спосіб життя. Мета діяльності з громадськими організаціями  - це зруйнування негативних мотивів, перебудова негативних форм у поведінці учнів. Проведення профілактичних бесід у навчальних групах, надання об’єктивної інформації через використання найефективніших форм профілактичної роботи як  «круглі столи», лекції, тренінги.

Соціально-педагогічна та психологічна служба - мета роботи - сприяння розумінню учнями через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, формування життєво-необхідних знань, умінь і навичок та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

Гурткова та позаурочна робота - залучення учнів до гурткової та позаурочної діяльності, що сприяє відродженню національної культури, створення умов для виховання гармонійно розвиненої особистості, формування естетичного смаку в учнів.

Учнівське самоврядування  - мета роботи учнівського самоврядування є сприяння розумінню учнів через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, формування життєво-необхідних знань, умінь і навичок та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.

Організація роботи класних керівників та майстрів - головним змістом напрямку діяльності методичної комісії є: об’єднання керівників груп навколо  педагогічної теми, використання  нових сучасних форм і методів, надання практичної допомоги педагогам-початківцям у плануванні роботи, підготовці й проведенні позаурочних заходів та всієї виховної роботи у навчальній групі, стимулювання творчої.

Робота з батьківським комітетом - сприяння зміцненню матеріально-технічної бази Поліграфічного центру, створення умов для формування та розвитку особистості учня та його громадської позиції, становлення учнівського самоврядування; виховання  в учнів шанобливого ставлення до державних святинь; формування загальнолюдської культури і моралі; захисту та збереження здоров’я учнів; здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, професійної підготовки; запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час.

Волонтерство -  інструмент соціального, культурного, економічного та екологічного розвитку. Це добровільна, непрофесійна соціальна робота, яка сприяє поліпшенню якості життя особистості, особистісному зростання, поглибленню почуття солідарності, задоволенню потреб людини. Волонтерство - це поклик  душі, уміння безкорисливо приходити  на допомогу людям, які потребують допомоги. Тому особливо у передноворічні дні традиційно проводиться Тиждень доброчинності, ініційований Парламентом учнівського самоврядування центру. На сайті Харківського військового шпиталю, через волонтерську організацію з’ясували перелік найнеобхідніших речей для бійців, що перебувають на лікуванні. До свята учні передали бійцям найнеобхідніші речі, та вітальні листівки присвячені святу.
Свою волонтерську, хоча і невелику роботу, плануємо  продовжувати і розвивати. Виховати у собі  доброту, чуйність одноразово не можливо, але бути  справжнім патріотом своєї держави, вміти відгукнутись на  чужий біль - це вартує не так дорого і не потребує ніяких затрат. Бути волонтером  - це вміти приймати чужі проблеми  і спробувати  їх вирішити.
Директор           dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Бухгалтерія        buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Відділ кадрів    vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Метод. кабінет   mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня      pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Copyright © 2013 by 
ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved
Телефон:    738-42-63