Оператор компьютерной верстки

Оператор верстатів з програмним керуванням

Верстатник широкого профілю

Слюсар з ремонту автомобілів

Слюсар-ремонтник

Касир в банку

Палітурник

Друкар офсетного плоского друкування

Електромеханік з ремонту та обслуговуванню ЕОМ

Соціально-психологічна служба
Практичний психолог
Ігнатійчук Наталія Миколаївна
Освіта: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Практичний психолог
Роза завжди прекрасна, завжди досконала і завжди мінлива. Так само влаштовані і ми, ми завжди досконалі, в будь-якому місці свого життя.   
                                                                                                                          
Методична робота. Під керівництвом директора, кандидата педагогічних наук, Пономарьової В.В., практичний психолог, та соціальний педагог займаються розробкою методичних матеріалів у сфері професійного становлення та підготовки до професійної діяльності на виробництві учнів поліграфічної галузі, професійно-технічних навчальних закладів. У цьому напрямі було розроблено два посібники по роботі з учнями:
- Діагностичний інструментарій дослідження самовизначення особистості, професійного становлення та інтересів учнів ПТНЗ поліграфічної галузі
- Імідж-тренінг «Успішний поліграфіст»
Також, соціально-психологічна служба центру працює над удосконаленням роботи у групах інклюзивного навчання, адже учні з особливими потребами (з вадами слуху) є найбільш не захищеною категорією учнів, що потребують особливої уваги та не стандартних форм і методів роботи. З метою успішної соціалізації таких учнів,  успішного розвитку, покращення психологічного клімату у групі та емоційного стану учнів, психолог та соціальний педагог під керівництвом методиста НМЦ ПТО Герасименко А.В., розробили власну програму (курс арт-терапевтичних занять) по роботі з учнями із вадами слуху, який успішно впроваджується у нашому центрі.
Соціально-психологічна служба - це спільна діяльність практичного психолога та соціального педагога.
Ми прагнемо, щоб наш центр був острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб його учні на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу - розум у голові, щирість у серці, здоров'я в тілі.
Метою нашої роботи є сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, формування життєво-необхідних знань, умінь і навичок та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина України.
Діагностична робота. Діагностична робота включає в себе розпізнавання та оцінку якостей, особливостей і станів учня, вивчення особистісних особливостей та соціально-побутових умов життя дітей, сім’ї, соціального оточення, виявлення позитивних і негативних впливів, проблем, а також умов, необхідних для допомоги. Виявлення обдарованих учнів їх схильностей та можливостей розвитку особистості.
Профілактична робота. Профілактична робота це система заходів соціально-психологічного виховання, спрямованого на створення оптимальної соціальної ситуації розвитку учнів. Соціально-педагогічна профілактика спрямована на зміну різноманітних зовнішніх і внутрішніх факторів і умов соціального виховання або перебудову їх взаємодії. З учнями систематично проводиться профілактика шкідливих звичок, негативний соціальних явищ та асоціальної поведінки учнів, робота з учнями «групи ризику».
Консультативна робота. Консультування це - професійна допомога учням, учителям, батькам, іншим особам, які займаються вихованням дитини. Консультативна робота - це надання порад, рекомендацій учням, батькам, вчителям та іншим особам, які звертаються до соціального педагога та психолога центру.
Консультації можуть бути індивідуальними та груповими; разовими, короткочасними, тривалими; просвітницько-рекомендаційними, психологічними.
Корекційно-відновлювальна робота одним із завданнь соціально-психологічної служби центру є сприяння повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування в них мотивації до самовиховання і саморозвитку, у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі психолого-педагогічного вивчення, у профілактиці й корекції відхилень в інтелектуальному й особистісному розвитку дитини.
Соціальний педагог
Стрижко Анна Андріївна
Освіта:  КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія", магістр соціальної роботи,
Викладач соціальної педагогіки.
Одна з найбільших помилок - вважати, що педагогіка - це наука про дитину, а не про людину.
                                                                                                                           А.С. Макаренко
Планування роботи
Директор           dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Бухгалтерія        buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Відділ кадрів    vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Метод. кабінет   mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня      pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Copyright © 2013 by 
ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved
Телефон:    738-42-63