Оператор компьютерной верстки

Оператор верстатів з програмним керуванням

Верстатник широкого профілю

Слюсар з ремонту автомобілів

Слюсар-ремонтник

Касир в банку

Палітурник

Друкар офсетного плоского друкування

Електромеханік з ремонту та обслуговуванню ЕОМ

Власенко
Олена Олександрівна

інженер з охорони праці
викладач з охорони праці
Охорона праці
«Охорона праці на роботі майбутнього» - девіз
Всесвітнього дня охорони праці 2019
Піклуємося про здоров'я  працівників
Ураження електричним струмом можливо в разі торкання електричних дротів або установок, які знаходяться під високою напругою або від удару блискавки. Смертельне ураження струмом можливо і при контакті з електричними дротами, що знаходяться під напругою 120-220 В, якщо порушуються правила техніки безпеки. Ураження електричним струмом виникає не тільки від дотику до джерела електрики, але і при наближенні до установок з високою напругою на відстань, достатню для утворення іскри або вольтової дуги.
    Міжнародна організація праці (МОП) заснована у 1919 р. для підтримки демократії та соціального діалогу, боротьби з бідністю й безробіттям, заборони використання дитячої праці. У 2019 р. МОП святкує 100-літній ювілей. Саме тому День охорони праці 2019 організація планує присвятити аналізу своєї сторічної діяльності, спрямованої на поліпшення рівня охорони праці. У майбутньому МОП продовжить рухатися цим шляхом з урахуванням тих значних змін, які відбуваються у технологіях, демографічній ситуації, організації праці та кліматі.
     Всесвітній день охорони праці, який відзначають 28 квітня, у 2019 р. стане лише початком всесвітніх подій та заходів, присвяченим охороні праці на роботі майбутнього, що триватимуть протягом усього року. Як зазначає Міжнародна організація праці, завдяки знанням та досвіду, накопиченим за 100 років, вона готова зрозуміти і прийняти ті виклики, які виникатимуть на шляху до бажаних змін у сфері праці.
     МОП підготує глобальний звіт з цього приводу, поділившись історією про 100-річне збереження життя та пропагування безпечного та здорового робочого середовища.  У  цьому звіті  буде  відображена  еволюція
охорони праці, починаючи з періоду до заснування МОП у 1919 р. Крім того, у ньому будуть визначені основні поворотні моменти, які вплинули на цю сферу, а також на те, в який спосіб МОП сприяє підвищенню рівня охорони праці.
     Важливо також, що у глобальному звіті будуть висвітлюватися ті зміни у графіку роботи, технологіях (цифровізація та інформаційні й комунікаційні технології, робота платформ, автоматизація та робототехніка), а також демографічні, глобалізаційні, кліматичні й інші чинники, які впливають на динаміку розвитку охорони праці та характер професій у цій сфері, незважаючи на нові і старі ризики та відмінності, що існують між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються.
Система управління охороною праці
Функції служби охорони праці
1.Розроблення спільно з підрозділами навчального закладу  комплексних заходів для  досягнення  встановлених нормативів та підвищення  існуючого рівня  охорони праці (безпеки життєдіяльності), планів, програм поліпшення умов праці і навчання, запобігання виробничому  травматизму, професійним захворюванням, надання    організаційно-методичної допомоги у виконанні запланованих заходів;
2.Підготовка проектів наказів з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) і внесення їх на розгляд і затвердження;
3.Проведення спільно з представниками структурних підрозділів центра і за участю представників професійної спілки з  питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) перевірок дотримання учасниками навчально-виховного процесу вимог нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності);
4.Складання звітності з охорони праці (безпеки життєдіяльності) за встановленими формами;
5.Проведення з працівниками вступного інструктажу з охорони праці.
6.Приймання участі у роботі комісій з перевірки знань з безпеки життєдіяльності в центрі у працівників;
7. Ведення обліку та проведення аналізу причин виробничого, дитячого та побутового травматизму, професійних захворювань, пожеж та аварій, заподіяної ними шкоди;
8.Забезпечення належного оформлення і зберігання документації з питань охорони праці, а також своєчасної передачі їх до архіву для тривалого зберігання  згідно з установленим порядком;
9. Складання за участю керівників структурних підрозділів переліків професій, посад і видів  робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці, що діють в межах навчального закладу, надання методичної допомоги під час їх розробки;
10. Інформування працівників  закладу освіти про основні  вимоги  законів, наказів Міністерства освіти і науки України, інших нормативно-правових актів та актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), що діють в межах навчального закладу;
11. Розгляд:
    
- справедливості вирішення питань про підтвердження наявності небезпечної виробничої ситуації, що стала причиною відмови працівника від виконання дорученої йому роботи, відповідно до законодавства (у разі необхідності);
     - листів, заяв, скарг сторонніх підприємств, організацій та закладів, а також працівників, що стосуються питань додержання законодавства про охорону праці (безпеки життєдіяльності);
12. Організація:
    
- забезпечення центра актами з охорони праці (безпеки життєдіяльності), посібниками і навчальними матеріалами (за можливістю) з цих питань;
     - роботи кабінету з охорони праці (безпеки життєдіяльності), підготовки  інформаційних стендів, кутків з охорони праці (безпеки життєдіяльності) тощо;
     - нарад, семінарів, конкурсів тощо з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності);
   ­ - пропаганди з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності) з використанням інформаційних засобів.
Основні завдання служби охорони праці
1.Удосконалення системи якості управління охороною  праці (безпекою життєдіяльності) в навчальному закладі та сприяння діяльності, у цьому напрямку;
2.Організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам в навчально-виховному процесі, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю  або здоров'ю учасників навчально-виховного процесу;
3.Вивчення та сприяння впровадженню у навчально-виховний процес досягнень науки і техніки, прогресивних і безпечних технологій, сучасних засобів колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу;
4.Контроль за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), положень, розділу "Охорона праці" колективного договору та актів з охорони праці (безпеки життєдіяльності), що діють в межах навчального закладу;
5.Інформування та надання роз'яснень працівникам центра з питань охорони праці (безпеки життєдіяльності).
З метою привернення уваги громадськості до масштабів проблем, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці, ми провели гру Брейн-ринг. Участь приймали дві команди: «Викладачі» та «Майстри виробничого навчання».
Наші учні взяли участь у всеукраїнському конкурсі
відеороликів «Охорона праці ХХІ століття».

Директор           dir.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Бухгалтерія        buh.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Відділ кадрів    vkadr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Метод. кабінет   mkab.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Приймальня      pr.poligrafcpto@ptukh.org.ua
Copyright © 2013 by 
ДНЗ "«Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування»"
All Rights reserved
Телефон:    738-42-63
Актуальна тема для обговорення
     За статистикою, в теплу пору року люди отримують більш небезпечні травми, ніж взимку. Саме навесні і влітку подовжуються черги до травмпунктів, і побачити в цих чергах можна як дорослих, так і молодь, підлітків і дітей.
Але убезпечити себе й уникнути «весняного травматизму» можна, дотримуючись елементарних правил безпеки.
     Найпоширенішими травмами у весняний період і у дорослих, і у дітей, виключаючи банальні забиття, є переломи променевої кістки і різні травми кисті. В основному це пов'язано з невдалими падіннями.
     Навесні збільшується кількість аварій на дорогах, і, як кажуть травматологи, травми при дорожньо-транспортних пригодах навесні набагато важчі. Причин тому кілька: по-перше, взимку люди ходять акуратніше, а з настанням теплої погоди - «втрачають голову». По-друге, як тільки на дорогах тане сніг, - збільшується кількість так званих «мотоциклетних» травм.
     Саме в теплу пору року на дорогах з'являється молодь, яка без касок та спеціального одягу катається на скутерах і моторолерах - вони й отримують найважчі ушкодження. Тому завдання батьків, дорослих і досвідчених товаришів - одягнути юного гонщика за всіма правилами безпеки, не забуваючи про шолом, який у критичній ситуації може врятувати життя.
     Як показує практика, мотоциклісти досить обережні на дорогах, але й вони не уникають як звичайних легких травм, так і серйозних ушкоджень.
Травми при падінні з мотоцикла типові й небезпечні. При перельоті через мотоцикл шкереберть часто відбуваються ушкодження внутрішніх органів, розриви сечового міхура, переломи тазу,  нижніх і верхніх кінцівок.
Важливо пам'ятати: коли мотоцикліст падає набік, шанс одержати ушкодження хребта менший. Якщо мотоцикл «вислизає з-під вершника», то людина летить назад, і в цей момент необхідно  закрити голову руками. При «правильному» падінні постраждають тільки коліна та лікті.
     Дитячі майданчики навесні - основне джерело травм. У дітей під час зміни сезонів і потепління прокидається жага руху, вони дуже активні. Діти мчать на гірки, на гойдалки, заповнюючи дитячі майданчики. Але наші двори та дитячі майданчики небезпечні.
     Батькам варто звернути увагу, що багато дитячих споруд у дворах мають низький рівень безпеки, і тому за дітьми треба уважно стежити, а якщо мова йде про малюків, то бажано бути з ним поряд і підстраховувати.
     Прийшла така довгождана весна. На календарі - березень. Але природа приносить нам свої сюрпризи: рясний снігопад і .... весняні бурульки.
Вони висять на краєчку дахів, переливаються в променях сонця. І з кожної краплями вниз на сніг стікає тала вода. Красиво. Але ... дуже небезпечно!!!
     Різкі перепади температури та пласт снігу на будівлях, зокрема тих, що мають старий дах, сприяє виникненню крижаних бурульок. Падають вони з дахів, особливо до полудня, коли сонечко пригріє. Причому завжди - несподівано.
     Тому треба бути дуже обережними. Краще зайвий раз подивитися вгору, переконавшись у тому, що вам нічого не загрожує, взяти за звичку не ходити вздовж стін будинків.
     Щоб зменшити ризик травмування від випадкових падінь треба ходити не поспішаючи, злегка розслабивши ноги в колінах, ступаючи на всю підошву. Пам’ятайте - поспіх збільшує небезпеку падіння. Не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, а й важких травм.
     Обходьте металеві кришки люків, слизькі ділянки тротуарів та сходів, адже вони, як правило, вкриті льодом. Не ходіть краєм проїжджої частини дороги, щоб у разі падіння не опинитися на дорозі.
     Якщо ж ви усе-таки впали і за якийсь час відчули сильний головний біль, нудоту, біль у суглобах, на травмованих ділянках тіла утворилися пухлини - необхідно терміново звернутися до лікаря в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.
     Отже, шановні мешканці міста! Будьте уважними та обережними, коли виходите на вулицю.
Весняні небезпеки
Конкурс "Збережемо життя"

22.04.2019 р.  У закладі освіти відбулося відкриття «Тижня методичної комісії комп’ютерних, друкарських та палітурних процесів і тижня з Охорони праці».
     Голова методичної комісії Кофанова Н.О та викладач охорони праці Власенко О.О. провели відкритий захід з демонстрацією учнівських відеоробіт з охорони праці.
     Майстри в/н Сергєєва В.І та Новаковська К.В. в рамках тижня друкарських процесів в майстерні друкарів серед учнів гр. ДРНПУ-3 та  ДРНПУ-13 провели конкурс «Кращий друкар».
Тиждень методичної комісії комп’ютерних, друкарських та палітурних процесів і тижня з Охорони праці
Під час засідання Адміністрації Московського району Харківської міської ради з нагоди Всесвітнього дня охорони праці було відзначено Подякою трудовий колектив ДНЗ «Харківський регіональний центр професійної освіти поліграфічних медіатехнологій та машинобудування» за сумлінну працю, професійне ставлення до виконання службових обов’язків та як Переможцю огляду-конкурсу «Краще підприємство з організації безпечного ведення робіт» в особі інженера з охорони праці Власенко О.О.
За участь у Всеукраїнській учнівській Інтернет - конференції «Охорона праці на роботі майбутнього», яка відбулась 23 квітня 2019 року учениця групи ОКВ ЕОМ 1 Клименко Альбіна та викладач Власенко Олена Олександрівна отримали сертифікати № 04-03/225, 04-03/224 підписані директором БІНПО О.П. Ситніковим.
В центрі було проведено бінарний урок. Урок з двох предметів одночасно з «Охорон праці» та «Обробки текстової та графічної інформації». На теми: «Шкідливі виробничі фактори та їх вплив на організм людини» і «Використання текстових та ілюстраційних фреймів». Протягом уроку учні ознайомлювались з новим матеріалом: лекція викладачів та самостійне вирішення практичного завдання, учні обмірковували проблемні питання та свої висновки оформили у вигляді спецвипуску журналу «Моя професія». Наприкінці уроку учні роздрукували спецвипуск журналу, який створили самостійно.
Всеукраїнська учнівська Інтернет - конференція «Охорона
праці на роботі майбутнього»
Напередодні 28 квітня, Всесвітнього дня охорони праці, який оголосила Міжнародна організація праці (МОП), щоб просувати культуру охорони праці та враховуючи девіз минулого року Всесвітнього дня охорони праці «Захищене і здорове покоління», який збігався із завданнями й метою Всесвітнього дня боротьби із дитячою працею і відзначається 12 червня. Клименко Альбіна, учениця групи ОКВ 1 обрала тему своєї доповіді про дитячу працю:
«ДИТЯЧА ПРАЦЯ - ВИРОК ДЛЯ БІДНИХ ЧИ ПЕРШИЙ РОБОЧИЙ ДОСВІД?»